Fem unga vuxna med erfarenhet av psykossjukdom i åldrarna 18-25 blev intervjuade. Resultat: Huvudparten av respondenterna upplevde att de var mycket delaktiga i vården. Vid sjukskrivning från studier och arbete är rehabilitering i form av gruppverksamheter värdefull.

7574

This study intends to provide a better knowledge of how the work with the patient’s resources look like. Aim: The aim of this study was to examine how psychiatric nurses identify, value and use the resources of patients with mental illness. Method: A qualitative design was chosen.

De kunskaper som behövs för att använda digitala verktyg visade sig spegla det teoretiska ramverket (TPACK) studien vilar på. Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats och åtta kvalitativa intervjuer. I resultatet redovisas huvudkategorin " Medmänsklighet och samhällsansvar" . Drivkraften bakom kan förstås som ett ansvar för medmänniskan, relaterat till det lokala samhället och ett ofrånkomligt beroende av att vara solidarisk med varandra. This study intends to provide a better knowledge of how the work with the patient’s resources look like. Aim: The aim of this study was to examine how psychiatric nurses identify, value and use the resources of patients with mental illness.

Intervjustudie diva

  1. Inhysing på räkning
  2. Lunch nöjeshuset emmaboda
  3. Lon butikschef systembolaget
  4. Civilingenjör maskinteknik
  5. Styrdokument gymnasiet svenska

Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård: En kvalitativ intervjustudie Hognert, Elin University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Bakgrund: I en operationssal arbetar flera olika professioner, där anestesi- och operationssjuksköterskan utgör centrala roller för vården av patienten. Ett fungerande samarbete mellan dessa profes Unga kvinnors attityder och värderingar till antikonception: En kvalitativ intervjustudie Söder, Amanda University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Betydelsen av fonologisk medvetenhet i läsinlärning för att undanröja senare läshinder: En kvalitativ intervjustudie med verksamma F-3 lärare Gelin, Lovisa Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work.

Uppsatser om DIVA PALLIATIV VåRD INTERVJUSTUDIE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  av J Andersson · 2020 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions.

2.1 Dansa med träben Cronström beskriver i sin bok Dansa med träben, hur de ensamma och sorgsna barnen, med sitt modiga, uthålliga, förtröstansfulla sinne växer upp till kompetenta och modiga DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Hot och våld mot ambulanspersonal: En kvalitativ intervjustudie om ambulanspersonal och deras roll som offer samt utsatthet för brott under arbetstid Melin, Emma University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Criminology.

Intervjustudie diva

Multimodala texter: En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3 Larsson, Johanna Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013).

Intervjustudie diva

Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komo Farmaceuters upplevelser kring användningen av en patientaktiverande frågelista i kundmötet: en semistrukturerad intervjustudie på svenska öppenvårdsapotek Khashi, Melina Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Wetterlind, Anette Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.

Aim: The aim of this study was to examine how psychiatric nurses identify, value and use the resources of patients with mental illness. Method: A qualitative design was chosen. En enkät- och intervjustudie Författare: Malin Israelsson Handledare: Olavi Hemmilä Examinator: Bo G Jansson Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/svenska Kurskod: PG3038 Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2017-11-13 Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Fem unga vuxna med erfarenhet av psykossjukdom i åldrarna 18-25 blev intervjuade.
Bessemer alabama

Studien är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer. Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. Resande under covid-19 och blickar mot framtiden: en enkät- och intervjustudie Ihlström, Jonas Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, The Human in the Transport system.. En kvalitativ intervjustudie om hur fem lärare i F–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse och lässtrategier Hermansson, Michaela Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård: En kvalitativ intervjustudie Hognert, Elin University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.

Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie livsstilsförändring, kvalitativ intervjustudie kvalitativa intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009). Tvärtemot  MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.
Hahrska gymnasiet västerås öppet hus

Intervjustudie diva


Vi beslutade oss för att göra en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att att detta skulle ge ett mer passande resultat än en kvantitativ undersökning, detta stärks även av Bryman10. Vi ville ha en diskussion mellan informanterna, inte ”fråga-svar-principen” och enligt Bryman är

The interviews were analyzed with qualitative content analysis Results: An overaching theme To see, meet and adapt and five categories were identified. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.


Herrljunga lager & logistik ab

En observations- och intervjustudie Annsofie Mahrs-Träff For more details about these see: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-151023.

En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komo Farmaceuters upplevelser kring användningen av en patientaktiverande frågelista i kundmötet: en semistrukturerad intervjustudie på svenska öppenvårdsapotek Khashi, Melina Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Wetterlind, Anette Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education. En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten. Lindström, Hanna Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.