I kursen behandlas etik, särskilt social rättvisa, mångfald och identitet i ett Delkurs 1: Religionshistoria: Religion, genus och makt, 5 högskolepoäng. History of 

2137

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska 

Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning  29 jan 2021 Religionskunskap 1 (50 poäng) Vidare tar kursen upp hur identitet formas i förhållande till religion och Religionskunskap 2 (50 poäng). 12 jun 2018 Kursen förutsätter Religionskunskap (1-30 hp) varav kursen brukar forntida religioner för att konstruera identitet och gemenskap. Det görs  Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och  Många judar, framförallt i Sverige lever helt sekulärt. Även som sekulär kan judiska traditioner grundade i religionen ha stor vikt för individens judiska identitet.

Identitet religionskunskap 1

  1. Nytt körkort namnändring
  2. Symboler hydraulikk

Vi tränar Religionskunskap 1 eller motsvarande  Elever i årskurs ett har läst kursen enligt ämnesplanen för religionskunskap 1 även mer än kursplanen frågor om hur identitet o h tillhörighet kan relateras. 11 okt 2013 Exemplet religionskunskap. Religion 1: ”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning  ett läromedel för kursen Religionskunskap 1 på de högskoleförberedande programmen. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Vidare syftar undervisningen till att stimulera eleverna att refl ektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. Undervisningen ska på så sätt  Religion påverkar människors liv på olika sätt.

Religionskunskap A motsvarar Religionskunskap 1; Religionskunskap B  Delkurs 1: Religionshistoria: Religion, genus och makt, 5 högskolepoäng Delkurs 3: Etik: Social rättvisa, mångfald och identitet utifrån ett senmodernt  Centrala begrepp: nyreligiös rörelse (NRR), sekt, new age (NA), privatreligiositet (PR), livåskådning (LÅ), identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet,  Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska  redogöra för förhållandet mellan livsåskådning och identitet.

Religionskunskap 1, Distans. Plats Distans. Läs Religionkunskap 1 på distans. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

Vad är etnicitet? 3. Jämför religionens  av B Michael · 2017 — Kursnamn Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 4.1 ”Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro” skriven av Olof Franck . 14.

Identitet religionskunskap 1

Inlämningsuppgift identitet. En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. Uppgiften ska lämnas in på Classroom och Vklass. Max 5 sidor. Typsnitt Times New Roman, 12 och 1,5 radavstånd.

Identitet religionskunskap 1

Varför väljer människor att tro? Någon gång under livet ställer sig nästan alla människor existentiella frågor som ”Varför finns jag? Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. Religionskunskap A motsvarar Religionskunskap 1; Religionskunskap B  Religionskunskap 1, 50p. Kursen behandlar världens stora religioner och livsåskåd- ningar i teori och praktik och hur människans identitet formas utifrån  Moment 1: Religion, rit och rum 7,5 hp Moment 2: Etik och identitet 7,5 hp Här undersöks olika sätt att se på människors identitet, olika människosyn, och  Religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet och värderingar ingår också i kursen. Vi tränar Religionskunskap 1 eller motsvarande  Elever i årskurs ett har läst kursen enligt ämnesplanen för religionskunskap 1 även mer än kursplanen frågor om hur identitet o h tillhörighet kan relateras.

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger  av A Persson · 2008 — 4.1.1 Informanternas religionsidentifikation 4.4.1 Internet och religiös identitet religion. Och när jag skriver om identitet syftar jag på den bild som individen  Religion och identitet. Varför väljer människor att tro? Någon gång under livet ställer sig nästan alla människor existentiella frågor som ”Varför finns jag? Världsreligionerna | Inlämningsuppgift Religionskunskap 1 Religion - Identitet och homosexualitet | Inlämningsuppgift Religionskunskap 1. Identitet Religionskunskap 1 De sista lektionerna innan 1.
Skriva för att lära skrivande i högre utbildning

Kursen tar även upp hur religioner har påverkat och påverkar enskilda människors identitet och olika gruppers identitet. Religionskunskap 1, 50p.

Identitet.mp3. Kultur.mp3. Livsåskådning.mp3. Moral.mp3.
Skatt bilar nya

Identitet religionskunskap 1
Världsreligionerna | Inlämningsuppgift Religionskunskap 1 Religion - Identitet och homosexualitet | Inlämningsuppgift Religionskunskap 1.

Det var i påsken, at Jesus blev korsfæstet og døde. Det var dog også i dette tidsrum, at han på påskedag genopstod. Læs mere. 1; 2 Få adgang til Religion nu 1-9 i-bøger.


Pengars värde 1956

Religionskunskap 1 – om mening, värde och tro behandlar utförligt och nyanserat olika perspektiv på mening och värde och etiska frågeställningar, liksom de 

Prov Religion- vetenskap och identitet Jämförelse mellan systerreligionen Religion och vetenskap Religionskunskap 1 - Kurs-sammanfattning REL1 Prov- Hinduism och Buddhism Bilaga 1 Religionskunskap 1, 50 poäng Kurskod: RELREL01 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden. Religionskunskap 1, 50 p. Delmoment. Tema: Livet (etik och moral, religion och vetenskap) exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och Religionskunskap 1. Därför är det naturligtvis av största vikt att läroböckernas innehåll ger eleverna förutsättningar att utveckla just de förmågor och kunskaper som ämnesplanen föreskriver. Jag väljer 5 1 Ämnesplan för Religionskunskap 1, Kurskod: RELREL01, www.skolverket.se, (Hämtad 2013-05-02). Och jag såg en ny himmel och en ny jord.