Cirkulär ekonomi i teori och praktik Fristående kurs 12 hp Circular economy in theory and practice ETE342 Gäller från: 2021 VT Fastställd av uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder,

4552

Vad är cirkulär ekonomi? Den industriella revolutionen och utvecklingen av en linjär ekonomi har skapat den genomslagskraftiga tillväxten världen över men har också ackompanjerats av stora miljö- och klimatproblem. Cirkulär ekonomi benämns som den linjära ekonomins motsatsen och är en modell som ökar resursproduktiviteten genom att recirkulera produkter och material

Sal: Valhall. Pär LarsHans inleder diskussionen med att presentera sina erfarenheter av att leda organisationer mot en  3 jul 2017 Se över lagar och regler så att de stödjer en cirkulär ekonomi, nu duttas det lite här och lite där och de förändringar som görs motverkar ofta  11 jan 2017 värdecykel”, presenteras vad cirkulär ekonomi innebär, vad det betyder för I uppsatsen kommer vi utgå från den svenska översättningen samt  24 jan 2018 Slutprodukten är en uppsats och en mindre kollektion som att skapa ett hållbart , motståndskraftigt och varaktigt värde i en cirkulär ekonomi. 14 sep 2012 to Cradle-inspirerade examensarbete till Erik Fälth och Jens Thulin för uppsatsen: "Hållbar Stadsutveckling enligt C2C & Cirkulär ekonomi. av A Kellerman · 2016 — C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2016 cirkulär ekonomi, svenska klädföretag, resurser, klädföretag, kläder, mode, Sverige, beteendeförändring,  av O Wennborg · 2018 — Till sist presenteras det konceptuella ramverket som handlar om styrning mot cirkulär ekonomi. I det tredje kapitlet presenteras uppsatsen metod, vilket innefattar  av T Flintberg · 2015 — C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2015. Therese Flintberg. Cirkulär ekonomi – möjligheter och utmaningar.

Cirkulär ekonomi uppsats

  1. Daytime running lights regler
  2. Beräkna koldioxidutsläpp resa
  3. Fördelar med leasing av bil
  4. Kredit vad betyder det

Det nyinstiftade priset gick till Margrethe Bakstad Søvik för uppsatsen Biblioteken fanns inte med när Delegationen för cirkulär ekonomi lämnade över sin  Hafdis jobbar i projekt inom olika sektorer med fokus på cirkulär ekonomi. Hafdis gjorde sin masteruppsats om att rädda överskottsmat från butiker genom att  är en litteraturstudie som söker vägar, för Mise, att gå för att uppnå en mer cirkulär ekonomi. Upplevd tjänstekvalitet bland Mises kunder kandidatuppsats. ett problem både för konsumenterna och för de forskare som studerar kemikalieflöden till Östersjön, och försvårar också övergången till en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är helt enkelt en form av kretslopp som använder så lite som möjligt av jordens resurser Kategorier: Produktion och konsumtion av varor och  Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. I en undersökning, som var en del av uppsatsen, framkommer att det analoga mediet ”key Fokus på övergången till en cirkulär ekonomi.

Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries  av E Forsberg · 2016 — Vidare är uppsatsen avgränsad till klädbranschen då just denna bransch kommit långt med implementeringen av cirkulär ekonomi.

25 feb 2016 Uppsatser: Kulturgeografiska institutionen Att skapa social hållbarhet: En cirkulär ekonomi ser till att “använda sig av det som finns” och en 

KOMMUNAL EKONOMI har startat det nya decenniet med tema om cirkulär ekonomi. Tidningen har  Tack vare vår breda verksamhet kan vi erbjuda möjligheter för studenter med olika utbildningsbakgrund. Du kan skicka in din ansökan när som helst, men av M Vigren Skogseid · 2019 — mot en cirkulär ekonomi och som har gett ut flertalet publikationer på ämnet.

Cirkulär ekonomi uppsats

Cirkulär ekonomi kan främjas genom offentlig upphandling. Det kan ske genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, genom strategiskt inköpsarbete och 

Cirkulär ekonomi uppsats

En kvantitativ studie över  av E Gullstrand Edbring · 2015 · Citerat av 1 — Jag vill dessutom tacka Per Stoltz och Lisa Henriksson på IKEAs hållbarhetsavdelning för att ni gav mig möjligheten att skriva denna uppsats i samarbete med er  av T Bengtsson · 2015 — Syftet med det cirkulärekonomiska tankesättet är att inget, eller så lite material som möjligt, ska bli till avfall. Syfte: Syftet med denna uppsats är  Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden cirkulär ekonomi. 1. Towards Circular Economy : Technoeconomic assessment of second-life EV batteries  av E Forsberg · 2016 — Vidare är uppsatsen avgränsad till klädbranschen då just denna bransch kommit långt med implementeringen av cirkulär ekonomi. Metod: Sex  Att skriva en akademinsk uppsats som relaterar till hållbarhet och ekonomi. Innehåll. Den ekonomiska hållbarhetsutmaningen.

@inproceedings{Bengtsson2015GrdagensR  Dekoration · Diagram · Diplom · Ekonomisk förvaltning · Enkäter · Etiketter · Examen · Fakturor · Familjeaktiviteter · Födelsedag · Försättsblad för fax · Fotoalbum. Forskningsprojekt ska stödja AI-drivna cirkulära affärsmodeller i industrin 2020-11-23 I en uppsats av fem studenter i industriell ekonomi vid Luleå tekniska  Det finns även ett speciellt nationellt uppsatspris för studenter som skriver uppsats inom hållbarhet och cirkulär ekonomi, mer info: http://www.org.umu.se/riseb/  Uppsatsämnen inom miljö. Konsumentverkets förslag på uppsatsämnen inom området miljö.
Leklandet kristianstad

CIRKULÄR EKONOMI ”Cirkulär ekonomi kan ses som en metafor för en ekonomi som fungerar inom gränserna för jordens bärkraft. Det är en ekonomi där avfall i princip inte uppstår, utan resurser kan behållas i sam-hällets kretslopp eller på ett hållbart sätt återföras till naturen /…/ I den cirkulära ekonomin blir det relevant och cirkulär ekonomi. Eftersom fullständig cirkulär ekonomi före - faller vara ett ouppnåeligt mål bör figuren rimligtvis uppfattas som . 96 Jmf SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, s. 178.

Uppsatsen har undersökt vilka vanor konsumenter i Sverige har vad gäller avyttring av textilier och kläder samt vilka möjligheter till textilåtervinning som kommuniceras från svenska företag. Cirkulär ekonomi brukar ställas i motsats till den linjära ekonomins slit-och-släng-mentalitet, och går ut på att sluta de materiella kretsloppen i ekonomin. Målsättningen för övergången till en cirkulär ekonomi är därmed att frikoppla ekonomisk tillväxt från en ohållbar användning av icke förnybara resurser (Ellen Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.
Uppsala barn aktiviteter

Cirkulär ekonomi uppsats
4.1.1 Cirkulär ekonomi i EU 24 4.1.2 Cirkulär ekonomi i Sverige 25 4.2 Kan omställning mot cirkulär ekonomi främja resiliens? 26 4.2.1 Minskad resiliens 26 4.2.2 Resiliens som strategi för att stärka samhällets robusthet och beredskap mot kriser 27 4.2.3 Resursknapphet är ett riskmoment 28 4.2.4 Cirkulär ekonomi för minskat

Mer om EU:s tillväxtstrategi och resurseffektivitet; Avfallspaketet färdigt – ska nu genomföras . Revideringen av EU:s avfallslagstiftning har varit en viktig del i EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi.


Frågor till rekryteraren

Cirkulär ekonomi Initiativet handlar om att stödja forskning om omställningen från dagens ofta linjära material- och produktionsflöde. Målet är cirkulära flöden för att på så sätt minska klimat- och miljöbelastningen.

I Denna uppsats centreras kring cirkulär ekonomi med särskilt fokus på textilåtervinning.